Informații referitoare la procesarea datelor personale

I.

Protejarea intimității în timpul prelucrării datelor personale este o chestiune importantă pentru societatea Lion Sport s.r.o., pe care o tratăm cu multă seriozitate în cadrul desfășurării proceselor comerciale.

După ce vă veți familiariza cu aceste reguli, veți afla:

 • în baza cărui temei legal sunt procesate datele dumneavoastră personale;
 • perioada de procesare a datelor dumneavoastră personale;
 • dacă datele dumneavoastră personale sunt transmise unor procesatori terți;
 • care sunt drepturile dumneavoastră în raport cu societatea Lion Sport s.r.o.

Operatorul datelor personale este societatea Lion Sport s.r.o., CUI 24759970, cu sediul în Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Orășenesc Praga cu numărul C 172037 (mai departe doar „Lion Sport“).

Datele de contact ale operatorului sunt următoarele: adresa de contact: Lion Sport s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, adresă e-mail: info@lionsport.cz, telefon: +420 725 888 008.

Societatea Lion Sport procesează datele personale ale persoanelor fizice (mai departe doar „persoana vizată“) în caliate de operator, în conformitate cu reglementările în vigoare ale legii, în special ale legii nr. 101/2000 Sb., pentru protejarea datelor cu caracter personal și pentru modificarea anumitor legi conform cu modificările ulterioare (mai departe doar „LPDP“) și în conformitate cu ordinul Parlamentului și Consiliului European (EU) 2016/679, despre protecția persoanelor fizice referitor la procesarea datelor personale și la circulația liberă a acestor date, respectiv prin anularea directivei 95/46/ES (ordinul general pentru protecția datelor personale) (mai departe doar „GDPR“).

II.

Datele personale pe care le oferiți societății Lion Sport în cadrul achiziției de produse sau pentru utilizarea serviciilor oferite de către societatea Lion Sport sunt procesate de către societatea Lion Sport în conformitate cu reglementările juridice. Datele personale obținute în acest mod vor fi utilizate de către societatea Lion Sport, în calitatea sa de operator de date personale, doar pentru scopurile și conform condițiilor definite aici.

Datele dumneavoastră personale vor fi procesate în special pentru îndeplinirea relației contractuale încheiate între dumneavoastră și societatea Lion Sport, pentru luarea măsurilor necesare înaintea încheierii unui astfel de contract, cu scopul de trimitere a comunicărilor comerciale și execuția altor activități de marketing ale societății Lion Sport față de persoana dumneavoastră, cu scopul creării și păstrării unui cont de client, cu scopul de a derula programul de fidelitate, de a executa drepturile legitime ale societății Lion Sport, cu scopul protejării bunurilor societății Lion Sport, eventual cu scopul de îndeplinire a obligațiilor legale ale societății Lion Sport impuse de legislații speciale.

Transmiterea datelor cu caracter personal către autoritățile de stat și autoritățile administrative este permis numai în baza obligației prevăzute de lege.

Transmiterea mesajelor comerciale

În cazul în care v-ați exprimat acordul pentru ca societatea Lion Sport să vă transmită mesaje cu caracter comercial, conform art. § 7, par. 2 din legea nr. 480/2004 Sb., referitoare la anumite servicii informaționale ale societății, respectiv prin modificările aduse ulterior anumitor legi sau sunteți clientul societății Lion Sport, conform alineatului 3 al legii citate, societatea Lion Sport este îndreptățită să vă trimită informări comerciale și să desfășoare alte activăți similare de marketing direct, acestea incluzând în special transmiterea informațiilor despre produsele sau serviciile noi, campaniile de reduceri, concursuri sau alte oferte speciale, în condițiile prevăzute de această lege, la datele de contact electronic oferite de dumneavoastră (de exemplu adresă de e-mail sau număr de telefon).

Baza legală pentru prelucrarea contactelor dumneavoastră electronic ca date cu caracter personal, este, în acest caz, interesul legitim al Lion Sport în sensul art. 6, par. 1, litera f) din GDPR, întrucât, conform punctului 47 din regulamentul GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct trebuie considerată o prelucrare efectuată din motive de interes legitim.

În plus, societatea Lion Sport a efectuat testul proporțional indispensabil, în cadrul căruia a comparat interesele pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal cu interesele legitime ale societății Lion Sport. Astfel, societatea Lion Sport a ajuns la concluzia că, referitor la acordul dumneavoastră exprimat anterior pentru transmiterea mesajelor cu caracter comercial sau îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru trimiterea comunicărilor comerciale și fără consimțământul dumneavoastră, nu reiese că interesele dumneavoastră, respectiv drepturile și libertățile de bază care necesită protecție au prioritate față de interesele legitime ale Lion Sport.

În cazul în care nu doriți să primiți comunicările comerciale, vă puteți revoca oricând consimțământul dat sau să vă dezabonați fără a achita niciun fel de taxă prin accesarea link-ului corespunzător din cadrul e-mailului de confirmare a comenzilor dumneavoastră sau din subsolul fiecărui e-mail ce conține informări comerciale, respectiv să trimiteți un mesaj de dezabonare la numărul de telefon de pe care a fost trimisă informarea comercială.

Siguranța

Societatea Lion Sport ia și menține măsuri de siguranță tehnice, organizatorice și de securitate pentru protejarea datelor dumneavoastră personale împotriva scurgerii, pierderii, distrugerii și utilizării de către persoane neautorizate. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și accesul la acestea va fi asigurat doar persoanelor autorizate, care sunt obligate să mențină confidențialitatea și să respecte reglementările legislative.

Cookies

Societatea Lion Sport folosește cookies pentru a asigura funcționarea tehnică a paginii web la un nivel optim pentru utilizatori. Cookies sunt „fișiere” mici, care se salvează pe hard-disk-ul dumneavoastră. Acestea facilitează navigația și asigură un grad ridicat de confort la utilizarea paginii web. Cookies pot fi utilizate, printre altele, pentru a determina dacă ați vizitat deja pagina noastră de pe computerul dumneavoastră. Puteți dezactiva utilizarea modulelor cookies în cadrul navigării sau puteți modifica setările pentru stocarea acestora. De asemenea, puteți refuza stocarea fișierelor cookies de exemplu, prin comutarea funcției de navigație anonimă în browserul dumneavoastră.

Alți utilizatori ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi furnizate autorităților statului, respectiv altor entități cu scopul îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de reglementările speciale, altor entități, dacă acest lucru este necesar pentru protecția drepturilor (de exemplu, instanțe judecătorești, executori, domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal furnizate limitându-se la datele necesare pentru recuperarea cu succes a creanței), entități externe specializate (denumite în continuare "procesator"), care efectuează pentru operator prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul contractului relevant de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, societatea externă de contabilitate și HR, consilieri fiscali sau juridici, agenții de publicitate, companiile care efectuează distribuirea coletelor, companiile de procesare a plăților sau companiile care efectuează evaluarea feedback-ului și analiza poziției pe piață) – după efectuarea unei analize atente, operatorul alege doar un procesator de date personale care va oferi garanții maxime privind securitatea tehnică și organizatorică pentru protecția datelor cu caracter personal transmise.

III.

Temeiul legal al procesării datelor cu caracter personal

Societatea Lion Sport, în calitate de operator de date cu caracter personal, procesează datele dumneavoastră personale pe baza următoarelor motive:

 • acordul utilizatorului, conform art. 6, par. 1, lit. a) din RGPD;
 • îndeplinirea obligațiilor contractuale încheiate între societatea Lion Sport și dumneavoastră, conform art. 6, par. 1, lit. b) din RGPD;
 • îndeplinirea obligațiilor legale, conform art. 6, par. 1, lit. c) din RGPD (în special contabile, de impozitare și de arhivare);
 • interesul legitim al societății Lion Sport sau ale unei a treia părți, conform art. 6, par. 1, lit. f) din RGPD (în special cu scopul transmiterii comunicărilor comerciale, pentru desfășurarea activităților de marketing, recuperarea drepturilor societății Lion Sport și protejarea proprietății societății Lion Sport).

Informații conform articolului 13 din RGPD: Informații oferite în cazul în care datele personale sunt obținute de la persoana vizată

 • aveți dreptul de a solicita de la societatea Lion Sport accesul la datele dumneavoastră personale;
 • aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale, eventual limitarea procesării acestora și de a ridica obiecții împotriva prelucrării, respectiv a dreptului de transmitere a datelor;
 • aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale;
 • în cazul în care prelucrarea datelor personale se face pe baza acordului dumneavoastră pentru procesare, aveți dreptul să retrageți acest acord în orice moment;
 • datele dumneavoastră personale sunt procesate doar pe perioada necesară scopului procesării. În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt obținute pentru îndeplinirea unei obligații contractuale dintre dumneavoastră și societatea Lion Sport, datele cu caracter personal vor fi păstrate pe o perioadă de 4 ani de la terminarea contractului. După încheierea perioadei maxime a procesării datelor, acestea pot fi păstrate numai pentru scopuri statistice de stat, pentru scopuri științifice, pentru scopuri de arhivare sau pe perioada solicitată de reglementările legale;
 • datele dumneavoastră personale nu sunt predate unei țări terțe;
 • societatea Lion Sport nu desfășoară procese decizionale individuale automatizate, inclusiv creare de profiluri.

Informații conform articolului 15 din RGPD: Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul de a solicita confirmarea dacă datele dumneavoastră sunt sau nu procesate, iar dacă da, aveți dreptul de a obține accesul la datele personale și la alte informații. Aveți dreptul să vi se pună la dispoziție o copie a datelor personale procesate de societatea Lion Sport. Pentru următoarele copii, societatea Lion Sport are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru cheltuielile administrative.

Informații conform articolului 16 din RGPD: Dreptul la rectificare

Aveți dreptul ca societatea Lion Sport să rectifice fără întârzieri nejustificate datele personale inexacte care vă privesc.

Informații conform articolului 17 din RGPD: Dreptul la ștergere

Aveți dreptul ca societatea Lion Sport să șteargă fără întârziere datele personale, cu condiția unui motiv întemeiat. Acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în special pentru îndeplinirea unei obligații legale și pentru determinarea, executarea sau apărarea creanțelor legale.

Informații conform articolului 18 din RGPD: Dreptul la limitarea procesării

Aveți dreptul ca societatea Lion Sport să limiteze în anumite situații procesarea datelor dumneavoastră personale.

Informații conform articolului 19 din RGPD: Obligația de notificare

Societatea Lion Sport îi notifică pe destinatarii individuali cărora li s-au dezvăluit date cu caracter personal cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau la restricțiile privind prelucrarea, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită un efort prea mare.

Informații conform articolului 21 din RGPD: Dreptul de a ridica obiecții

Din motive referitoare la situații concrete, aveți dreptul de a ridica în orice moment obiecții contra procesării datelor dumneavoastră personale. Puteți ridica obiecții și contra procesării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv al creării de profiluri. În cazul în care veți ridica astfel de obiecții, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi procesate în aceste scopuri. Acest lucru nu afectează prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe baza unui alt temei juridic sau în alt scop.

Informații conform articolului 34 din RGPD: Raportarea cazurilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal

Dacă există posibilitatea ca un anumit caz de încălcare a securității datelor dumneavoastră personale să aibă ca urmare un risc crescut pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, societatea Lion Sport are obligația de a vă aduce la cunoștință această încălcare fără întârzieri nejustificate.