Termeni și condiții

Ale societății comerciale Lion Sport s.r.o., cu sediul în Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, număr de identificare: 24759970, înscrisă în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Orășenesc Praga, secțiunea C, articolul 172037, pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online de la adresa de internet www.lionsport.cz

1. Dispoziții introductive

1.1. Termenii și condițiile prezente (mai departe doar „termeni și condiții“) ale societății Lion Sport s.r.o., cu sediul în Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, număr de identificare: 24759970, înscrisă în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Orășenesc Praga, secțiunea C, articolul 172037 (mai departe „vânzătorul“) reglementează în conformitate cu dispoziția § 1751, par. 1 din legea nr. 89/2012 Sb. din Codul Civil (mai departe „Codul Civil“) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractuale reieșite din sau referitoare la contractul de achiziție (mai departe „contract de achiziție“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (mai departe „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul de pe internet este operat de către vânzător pe pagina web localizată la adresa www.lionsport.cz (mai departe „pagina de internet“), prin intermediul interfeței paginii de internet (mai departe „interfața web a magazinului“).

1.2. Termenii și condițiile nu se referă la cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze produse de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, la comandarea produselor negociază din partea activității sale comerciale sau în cadrul exercitării profesiei sale independente.

1.3. Prevederile care se abat de la termenii și condițiile de față pot fi convenite într-un contract de achiziție. Condițiile stabilite în contractul de achiziție au prioritate față de dispozițiile condițiilor comerciale.

1.4. Prevederile termenilor și condițiilor reprezintă o parte integrantă și inseparabilă a contractului de achiziție. Contractul de achiziție, respectiv termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Termenii și condițiile pot fi modificate sau completate de către vânzător. Prin această dispoziție nu sunt afectate drepturile și obligațiile care apar în perioada valabilității versiunii anterioare a condițiilor comerciale.

2. Contul de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuate pe pagina web, acesta își poate accesa interfața proprie de utilizator. Din interfața de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (mai departe „cont de utilizator“). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate comanda produse și fără înregistrare, direct din interfața magazinului.

2.2. La înregistrarea pe pagina web și la comandarea produselor, cumpărătorul are obligația să indice toate datele în mod corect și real. Cumpărătorul este obligat să își actualizeze datele contului de utilizator la orice modificare a acestora. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de utilizator unor terțe persoane.


2.5. Vânzătorul poate șterge contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator pentru mai mult de 12 luni sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile stipulate în contractul de achiziție (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca accesul la contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, luând în considerare în special mentenanța echipamentelor de software și hardware ale vânzătorului, eventual lucrările de întreținere ale echipamentelor de software și hardware efectuate de către persoane terțe.

3. Încheierea contractului de achiziție

3.1. Prezentările tuturor produselor de pe interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie contracte de achiziție pentru aceste produse. Dispozițiile § 1732 par. 2 din Codul Civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv specificarea prețului fiecărui produs în parte și a cheltuielilor legate de returnarea bunurilor, dacă aceste bunuri, prin natura lor, nu pot fi returnate prin căile poștale obișnuite. Prețurile bunurilor sunt specificate cu TVA inclus, precum și cu toate celelalte taxe incluse. Prețurile produselor sunt valabile pe toată perioada afișării lor în interfața web a magazinului. Prețurile produselor nu sunt adaptate persoanei cumpărătorului pe baza unui proces decizional automatizat. Prin această dispoziție, nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia contracte de vânzare conform unor condiții negociate individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține și informații referitor la cheltuielile legate de ambalare și livrare a bunurilor, precum și la modul și termenul de livrare al acestora. Informațiile privind cheltuielile de ambalare și livrare specificate pe interfața web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care marfa este livrată pe teritoriul Republicii Cehe. În cazul în care vânzătorul oferă livrarea gratuită, acest drept este condiționat de plata unei sume minime de achiziție pentru bunurile transportate, suma fiind specificată în interfața web a magazinului. În cazul în care cumpărătorul se va retrage parțial din contract și suma totală de achiziție a bunurilor care nu sunt returnate este mai mică decât suma minimă specificată, conform frazei anterioare, dreptul cumpărătorului la transportul gratuit expiră și cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului transportul produselor.

3.4. Pentru a comanda produse, cumpărătorul completează formularul din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

  • produsele comandate (cumpărătorul „introduce“ produsele comandate în coșul de cumpărături de pe interfața web a magazinului),
  • modul de achitare a prețului produselor comandate, informații despre modul solicitat de livrare a produselor comandate și
  • informații despre costurile de expediție ale produselor livrate (mai departe denumite cumulativ „comanda“).

3.5. Înaintea expedierii comenzii de către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și modifica datele introduse de către cumpărător, pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a observa și rectifica eventualele greșeli din datele introduse în comandă. Cumpărătorul expediază comanda către vânzător prin click pe butonul „Comandă fermă“. Datele trecute în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va transmite o confirmare cumpărătorului prin intermediul poștei electronice, la adresa de poștă electronică introdusă în contul de utilizator sau în comandă (mai departe „adresa electronică a cumpărătorului“).

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul referitor la caracterul comenzii (cantitatea produselor, valoarea prețului de vânzare, costurile estimate de expediție) să solicite o confirmare suplimentară a comenzii din partea cumpărătorului (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător își are originea în recepționarea comenzii (aceptarea acesteia), care este comunicată cumpărătorului de către vânzător la adresa de poștă electronică.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de achiziție. Cheltuielile generate de utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție (cheltuieli pentru conexiunea la internet, respectiv pentru apelurile telefonice) sunt suportate de către client, întrucât acestea nu se diferențiază de prețurile de bază.

4. Prețul produselor și condiții de plată

4.1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli asociate cu livrarea produselor pot fi achitate de către cumpărător în următoarele moduri:

  • în numerar la opțiunea de plată ramburs la locul indicat de cumpărător în comandă
  • plată fără numerar prin intermediul sistemului de plată PayU 

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite cumpărătorului și cheltuielile asociate cu ambalarea și livrarea produselor la valoarea specificată. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, costurile asociate livrării produselor sunt incluse în prețul total de achiziție.

4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător niciun avans sau alte plăți similare. Prin aceasta nu se aplică dispozițiile art. 4.6 din termeni și condiții referitor la obligativitatea achitării în avans a prețului de achiziție al produselor.

4.4. În cazul plății în numerar sau ramburs la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 7 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al produselor specificând simbolul variabil al facturii. În cazul plății fără numerar, obligația de plată a cumpărătorului este îndeplinită în momentul în care suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu răspunde solicitării suplimentare de confirmare, (art. 3.6), să solicite achitarea întregii sume înaintea expedierii produselor către cumpărător. În acest caz, nu se aplică dispoziția § 2119 art. 1 din Codul Civil.

4.7. Eventualele reduceri de prețuri oferite de către vânzător cumpărătorului nu pot fi cumulate între ele.

4.8. În cazul în care acest lucru este solicitat în cadrul relațiilor comerciale sau dacă este astfel prevăzut de legislația obligatorie, vânzătorul emite un document fiscal – factură cumpărătorului. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoare adăugată. Documentul fiscal – factura este emisă de către vânzător cumpărătorului după achitarea prețului produselor și o va trimite în formă electronică la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.

4.9. În conformitate cu legea referitoare la înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o chitanță. În același timp, acesta este obligat să înregistreze veniturile încasate la administratorul de taxe online fără întârziere, iar în cazul unor defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.

5. Retragerea din contractul de achiziție

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că, în situațiile enumerate mai jos, conform dispozițiilor art. 1837 din Codul Civil, nu poate retrage din contractul de achiziție a livrării:

    5.1.1. bunuri produse conform specificațiilor clientului sau adaptate nevoilor sale personale,

    5.1.2. bunuri perisabile sau cu termen scurt de utilizare, ca și bunuri care, prin natura lor, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri dupa livrare,

    5.1.3. bunuri în ambalaj sigilat, care, din motive de protecție a sănătății sau din motive igienice, nu pot fi returnate după desigilare de către cumpărător și

    5.1.4. înregistrări audio sau video, respectiv programe software în ambalaje sigilate, dacă au fost desigilate de către cumpărător.
 

5.2. Dacă nu este vorba despre un caz specificat la art. 5.1. din Condițiile comerciale sau de un alt caz în care cumpărătorul nu se poate retrage din contract, conform dispozițiilor art. 1829, par. 1 și par. 2 din Codul Civil, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de achiziție în maxim paisprezece (14) zile, începând din ziua în care cumpărătorul sau o a treia persoană desemnată de acesta, alta decât transportatorul, preia bunurile, sau:

    5.2.1. ultimul bun, în cazul în care cumpărătorul comandă mai multe bunuri în cadrul unei comenzi și acestea sunt livrate în colete separate,

    5.2.2. ultimul articol sau parte din livrarea care se compune din mai multe articole sau părți, sau

    5.2.3. prima livrare de bunuri, dacă prin contract este negociată livrarea regulată de bunuri pe parcursul unei perioade convenite.

5.3. Retragerea din contractul de achiziție trebuie să fie trimisă vânzătorului în perioada specificată în art. 5.2. a Condițiilor comerciale. Pentru retragerea din contractul de achiziție, cumpărătorul poate utiliza formularul standard pus la dispoziție de către vânzător, care este anexat Condițiilor comerciale. Cumpărătorul poate expedia formularul de retragere din contractul de achiziție, printre altele, pe adresa sediului vânzătorului sau la adresa de poștă electronică a vânzătorului, info@lionsport.ro.

5.4. În cazul retragerii din contractul de achiziție, contractul se anulează de la bun început. Cumpărătorul trimite sau predă vânzătorului produsele fără întârziere, în cel mult paisprezece (14) zile de la retragerea din contract, cu excepția cazului în care vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși bunurile. Perioada specificată în fraza anterioară trebuie respectată atunci când cumpărătorul trimite bunurile înainte de scurgerea acesteia. Dacă se retrage din contractul de achiziție, cumpărătorul va suporta cheltuielile de returnare a bunurilor către vânzător, chiar și în cazul în care bunurile nu pot fi trimise, prin natura lor, pe căile poștale obișnuite.

5.5. În cazul retragerii din contractul de achiziție, conform art. 5.2. din Condițiile comerciale, cumpărătorul rambursează mijloacele bănești primite de la cumpărător în maxim paisprezece (14) zile de la retragerea din contract în același mod în care le-a primit de la cumpărător. De asemenea, vânzătorul este îndreptățit să ramburseze suma achitată de cumpărător odată cu returnarea bunurilor sau într-un alt mod, atât timp cât cumpărătorul este de acord cu acesta și modul de plată ales nu generează alte cheltuieli cumpărătorului. În cazul retragerii cumpărătorului din contract, vânzătorul nu este obligat să returneze suma achitată cumpărătorului înaintea momentului primirii bunurilor returnate sau înainte să primească dovada expedierii produselor de către cumpărător, în funcție de prima situație intervenită.

5.6. Vânzătorul are dreptul să-și deducă cheltuielile cauzate de eventualele daune aduse produsului de către cumpărător din suma de vânzare care trebuie returnată cumpărătorului.

5.7. În cazurile în care, conform dispozițiilor art. 1829, par. 1 din Codul Civil, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție, vânzătorul este, de asemenea, îndreptățit să se retragă din contractul de achiziție, și anume până în momentul preluării bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul va rambursa cumpărătorului prețul de achiziție fără întârziere, fără numerar, în contul specificat de cumpărător.

5.8. Dacă, împreună cu produsele, cumpărătorul primește un cadou, contractul de oferire a cadoului dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, dacă se va recurge la retragerea din contractul de achiziție, expiră și valabilitatea contractului de oferire a unui astfel de cadou și cumpărătorul este obligat să-l returneze vânzătorului împreună cu bunurile.

6. Transportul și livrarea produselor

6.1. În cazul în care modul de transport este contractat în baza unei cereri speciale a cumpărătorului, acesta din urmă preia riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în baza contractului de achiziție, să livreze produsele la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare.

6.3. În cazul în care, din motive invocate de cumpărător, este necesar ca produsele să se livreze în mod repetat sau într-un mod diferit față de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să achite costurile asociate cu livrarea repetată a produselor, respectiv costurile asociate unei alte metode de livrare.

6.4. La momentul primirii produselor de la transportator, cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului produselor și, în cazul găsirii oricăror defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică o pătrundere neautorizată în colet, cumpărătorul nu trebuie să accepte coletul de la transportator. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defectele produselor și alte drepturi ale cumpărătorului care decurg din reglementările general obligatorii.

6.5. Vânzătorul poate emite specificații speciale privind transportul, generând astfel alte drepturi și obligații ale părților în cadrul transportului de produse.

7. Drepturi legate de executarea defectuoasă a contractului

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante referitor la drepturile din executarea defectuoasă sunt reglementate de prevederile legale relevante general obligatorii (în special de dispozițiile art. 1914 până la 1925, art. 2099 până la 2117 și art. 2161 până la 2174b din Codul Civil și legea nr. 634/1992 Sb., privind protecția consumatorului, cu completările ulterioare).

7.2. Dacă obiectul achiziției este un bun mobil legat de un conținut digital sau de un serviciu cu conținut digital în sensul că, fără acesta, nu și-ar putea îndeplini funcția (mai departe „bun cu caracteristici digitale”), se aplică dispozițiile referitoare la răspunderea pentru executare defectuoasă a vânzătorului și pentru punerea la dispoziție a conținutului digital sau la serviciul conținutului digital, chiar dacă acestea sunt puse la dispoziție de o a treia parte. Aceasta nu se aplică dacă din conținutul contractului de achiziție și din natura lucrurilor reiese că sunt puse la dispoziție în mod separat.

7.3. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru lipsa de defecte a bunurilor la livrare. În special vânzătorul este răspunzător în fața cumpărătorului că bunul:

    7.3.1. corespunde descrierii stabilite, tipului și cantității, precum și calității, funcționalității, compatibilității, interoperabilității și altor caracteristici prestabilite,

    7.3.2. este potrivit scopului pentru care este solicitat de cumpărător, iar vânzătorul este de acord cu aceasta, respectiv

    7.3.3. este livrat cu accesoriile convenite și cu instrucțiunile de utilizare, inclusiv cu instrucțiuni de montare sau instalare.
 

7.4. Vânzătorul este răspunzător în fața cumpărătorului că, pe lângă caracteristicile convenite:

    7.4.1. bunul este potrivit pentru scopul în care se utilizează de obicei bunurile de acest tip și cu privire la drepturile părților terțe, la reglementările legale, la normele tehnice sau la codurile de conduită ale industriei date, dacă nu există standarde tehnice,

    7.4.2. în ce privește cantitatea, calitatea și alte caracteristici, inclusiv durata de viață, funcționalitatea, compatibilitatea și siguranța, bunul corespunde caracteristicilor bunurilor de același fel și la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil și cu privire la declarațiile publice ale vânzătorului sau ale unei alte persoane din cadrul aceluiași lanț contractual, în special prin reclamă sau semnalizare, cu excepția cazului în care vânzătorul demonstrează că nu era conștient de acestea sau că, în momentul încheierii contractului de achiziție, a fost modificată cel puțin într-o manieră comparabilă cu care a fost făcută sau că nu ar fi putut influența decizia de cumpărare,

    7.4.3. bunul este livrat cu accesorii, inclusiv cu ambalaj, instrucțiuni de montaj și alte indicații de utilizare, pe cumpărătorul se așteaptă în mod rezonabil să le primească și

    7.4.4. bunul corespunde calității sau designului eșantionului sau modelului care a fost pus la dispoziția cumpărătorului de către vânzător înaintea încheierii contractului de achiziție.

7.5. Dispozițiile art. 7.4 ale Condițiilor comerciale nu se aplică în cazul în care vânzătorul l-a atenționat pe cumpărător în mod expres înaintea încheierii contractului de achiziție, că o anume caracteristică a bunului se diferențiază, iar cumpărătorul și-a dat acordul pentru aceasta prin încheierea contractului de achiziție.

7.6. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului și pentru defectele cauzate de montajul incorect sau de instalarea care a fost efectuată, conform contractului de achiziție, de către vânzător sau pe răspunderea sa. Aceasta se aplică și în cazul în care montajul sau instalarea au fost efectuate de către cumpărător și defectul a apărut ca urmare a unui neajuns din instrucțiunile puse la dispoziție de vânzător sau de furnizorul conținutului digital împreună cu bunul sau cu bunul cu caracteristici digitale.

7.7. Dacă defectul apare în decurs de un an după preluare, se consideră că bunul a fost defect deja în momentul preluării, cu excepția cazului în care natura bunului sau a defectului exclude această posibilitate. Această perioadă nu ia în considerare perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunul, în cazul în care acesta a semnalat defectul pe bună dreptate.

7.8. Dacă un bun cu caracteristici digitale face obiectul contractului de achiziție, vânzătorul se va asigura că vor fi furnizate actualizările convenite ale conținutului digital sau ale serviciilor de conținut digital. Pe lângă actualizările convenite, vânzătorul asigură cumpărătorului furnizarea actualizărilor necesare pentru ca bunul să-și păstreze caracteristicile după preluare, conform art. 7.3 și art 7.4 din Condițiile comerciale și că va fi atenționat asupra disponibilității acestora

    7.8.1. pe perioada a doi ani, când conținutul digital sau serviciul conținutului digital trebuie să fie furnizate neîntrerupt pe o perioadă determinată, conform contractului de achiziție și, dacă a fost convenită o perioadă mai lungă de doi ani, pe tot parcursul acestei perioade,

    7.8.2. pe perioada la care se așteaptă cumpărătorul în mod rezonabil, dacă acel conținut digital sau serviciul de conținut digital trebuie furnizate o singură dată; aceasta se stabilește după tipul și scopul bunurilor, natura conținutului digital sau serviciile de conținut digital și ținând cont de împrejurările încheierii contractului de achiziție, precum și de natura obligației.

7.9. Dispozițiile art. 7.8 din Condițiile comerciale nu se aplică în cazul în care vânzătorul l-a atenționat în mod special pe cumpărător că actualizările nu vor fi furnizate și cumpărătorul a fost de acord cu aceasta în mod expres, prin încheierea contractului de achiziție.

7.10. Dacă clientul nu a efectuat actualizarea în perioada corespunzătoare, nu are drepturi care decurg din funcționarea defectuoasă apărută doar ca urmare a actualizării neefectuate. Aceasta nu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu a fost atenționat asupra actualizării sau a urmărilor neefectuării acesteia sau nu a efectuat actualizarea, efectuând-o în mod greșit din cauza unor instrucțiuni incomplete. În cazul în care, conform contractului de achiziție, conținutul digital sau serviciul digital sunt furnizate în mod neîntrerupt pe o perioadă limitată și apare o defecțiune în funcționare în perioada specificată în art. 7.8.1, resp. 7.8.2 din Condițiile comerciale, se consideră că acel conținut digital sau serviciul de conținut digital erau defecte din momentul furnizării.

7.11. Cumpărătorul poate imputa un defect care apare la bun într-o perioadă de doi ani de la preluare. Dacă obiectul achiziției este un bun cu caracteristici digitale și, conform contractului de achiziție, conținutul sau serviciul de conținut digital sunt furnizate pe o anumită perioadă, cumpărătorul poate imputa defectul care apare la acesta într-o perioadă de doi ani de la preluarea acestuia. Dacă un contract de achiziție este încheiat pe o perioadă mai lungă de doi ani, cumpărătorul are dreptul de a imputa un defect care apare în această perioadă. În cazul în care cumpărătorul a fost îndreptățit să impute vânzătorului defectul, perioada de imputare a defectului bunului nu curge în perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunul.

7.12. Dacă bunul prezintă un defect, cumpărătorul poate solicita remedierea acestuia. În funcție de alegere, acesta poate opta pentru livrarea unui bun nou fără defecte sau repararea bunului, cu excepția cazului în care varianta aleasă a îndepărtării defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă opțiune; aceasta se apreciază în special cu privire la semnificația defectului, valoarea bunului fără defect și aceasta, dacă defectul poate fi remediat fără complicații considerabile pentru cumpărător. Vânzătorul poate refuza remedierea defectului, dacă aceasta este imposibilă sau presupune costuri disproporționate, în special cu privire la semnificația defectului și valoarea bunului fără defect.

7.13. Vânzătorul elimină defectul în perioada corespunzătoare după imputarea acestuia, astfel încât să nu cauzeze dificultăți considerabile cumpărătorului, având în vedere drepturile și scopul pentru care cumpărătorul a achiziționat bunul. Pentru eliminarea defectului, vânzătorul va prelua bunul pe propria cheltuială. Dacă este necesară demontarea bunului, montajul acestuia fiind efectuat în concordanță cu natura și scopul bunului dinaintea apariției defectului, vânzătorul va efectua demontarea bunului cu defect și montajul bunului reparat sau a unui nou bun sau va achita cheltuielile legate de acesta.

7.14. Cumpărătorul poate solicita o reducere adecvată sau se poate retrage din contractul de achiziție dacă:

    7.14.1. vânzătorul a refuzat să elimine defectul sau nu l-a remediat conform art. 7.13 din Condițiile comerciale,

    7.14.2. defectul apare în mod repetat,

    7.14.3. defectul reprezintă o încălcare esențială a contractului de cumpărare sau

    7.14.4. din declarația vânzătorului sau din împrejurări reiese clar că defectul nu va fi remediat într-o perioadă corespunzătoare sau fără dificultăți considerabile pentru cumpărător.

7.15. Dacă defectul bunului este unul neînsemnat, cumpărătorul nu se poate retrage din contractul de achiziție (conform art. 7.14 din Condițiile comerciale); se consideră că defectul bunului nu este unul considerabil. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție, vânzătorul va rambursa cumpărătorului prețul de achiziție imediat după primirea bunului sau după ce cumpărătorul îi demonstrează că a trimis bunul.

7.16. Defectul poate fi imputat vânzătorului de la care a fost achiziționat bunul. Totuși, dacă o altă persoană care se află la locația vânzătorului sau într-o locație mai apropiată de cumpărător, este desemnată pentru efectuarea reparației, cumpărătorul va semnala defectul persoanei desemnate să efectueze reparația.

7.17. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană este desemnată să efectueze reparația, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice stabiliment în care este posibilă recepționarea bunurilor reclamate, referitor la sortimentul de produse vândute sau de servicii prestate, eventual și la sediul său. Vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o confirmare scrisă a recepționării reclamației, în care să specifice data în care cumpărătorul a trimis reclamația, care este conținutul acesteia, tipul de soluționare al reclamației solicitat de cumpărător și datele de contact ale cumpărătorului, în scopul transmiterii de informații referitoare la soluționarea reclamației. Această obligație se extinde și asupra persoanelor care efectuează reparațiile.

7.18. Reclamația, inclusiv remedierea defectului trebuie să fie soluționată și cumpărătorul trebuie să fie informat despre aceasta în maxim treizeci (30) de zile din ziua transmiterii reclamației, dacă vânzătorul nu se înțelege cu cumpărătorul asupra unei perioade mai lungi. Dacă obiectul obligației este reprezentat de furnizarea unui conținut digital, inclusiv a conținutului digital livrat pe un suport material sau servicii de conținut digital, reclamația trebuie soluționată într-o perioadă adecvată, luând în considerare natura conținutului digital sau serviciile de conținut digital și scopul pentru care l-a solicitat cumpărătorul.

7.19. După expirarea perioadei specificate în art. 7.18 din Condițiile comerciale, cumpărătorul se poate retrage din contractul de achiziție sau poate solicita o reducere adecvată.

7.20. Vânzătorul este obligat să trimită cumpărătorului o confirmare a datei și modului de soluționare a reclamației, inclusiv de efectuare a reparației și durata acesteia, eventual o motivare scrisă a refuzului de acceptare a reclamației. Această obligație se extinde și la alte persoane care efectuează reparațiile.

7.21. Drepturile de răspundere pentru defectele bunurilor pot fi exercitate personal de către cumpărător, în special la adresa Lionsport.cz, Dolní Hejčínská 350/31, Olomouc, 779 00, Republica Cehă, telefonic, la numărul +40 31 630 8365, sau prin poșta electronică, la adresa info@lionsport.ro.

7.22. Oricine are dreptul la executarea defectuoasă are, de asemenea, dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate în mod specific de exercitarea acestui drept. Totuși, dacă cumpărătorul nu-și exercită dreptul la despăgubiri în maxim o lună după scurgerea perioadei în care trebuie reclamat defectul, instanța nu va acorda dreptul dacă vânzătorul obiectează că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp.

7.23. Drepturile și obligațiile suplimentare ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamații a vânzătorului.

7.24. Vânzătorul sau o altă persoană are dreptul de a furniza cumpărătorului și o garanție de calitate suplimentar față de drepturile sale legale din executarea defectuoasă.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului integral de achiziție a bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu are obligații de niciun fel față de cumpărător conform codului de conduită în sensul dispozițiilor § 1826, par. 1, lit. e) din Codul Civil.

8.3. Soluționarea reclamației utilizatorilor este asigurată de vânzător prin intermediul poștei electronice. Este posibilă transmiterea reclamației pe adresa de poștă electronică a vânzătorului. Vânzătorul va trimite informațiile referitoare la soluționarea reclamației cumpărătorului pe adresa de poștă electronică a cumpărătorului. Vânzătorul nu a stabilit alte reguli de soluționare ale reclamațiilor.

8.4. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum reieșite din contractul de achiziție este responsabilă Inspecția Comercială Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CIF: 000 20 869, adresa web https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluționare online a litigiilor care poate fi accesată la adresa web http://ec.europa.eu/consumers/odr se poate utiliza pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător reieșite din contractul de achiziție.

8.5. Centrul European al Consumatorilor - Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresă internet: www.evropskyspotrebitel.cz reprezintă locul de contact conform Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European (EU) nr. 524/2013, din data de 21. Mai 2013, pentru soluționarea contestațiilor consumatorilor online, respectiv modificările regulamentului (ES) nr. 2006/2004 și ale directivei 2009/22/ES (regulamentul privind soluționarea online a litigiilor privind consumatorii).

8.6. Cumpărătorul poate depune plângerea la autoritatea de supraveghere sau de stat competentă. Vânzătorul este îndreptățit să vândă bunurile pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială se efectuează de către biroul comercial relevant din jurisdicția sa. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal este responsabil cu supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal. Inspecția Comercială Cehă este responsabilă de supravegherea, într-o măsură limitată, a respectării prevederilor Codului Civil și a legii 634/1992 Sb., referitoare la protecția consumatorului, conform modificărilor ulterioare.

8.7. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul § 1765 alin. 2 din Codul civil.

9. Protecția datelor personale

9.1. Vânzătorul își indeplinește prin intermediul unui document separat obligația de informare a cumpărătorului referitor la articolul 13 din Regulamentul Parlamentului European și a Directivei 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice referitor la procesarea datelor personale și pentru circulația liberă a acestor date, respectiv anularea directivei 95/46/ES (regulamentul general pentru protecția datelor personale) (mai departe „RGPD“) în legătură cu procesarea datelor personale ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de achiziție, în scopuri de negociere a contractului de achiziție și în scopul îndeplinirii obligațiilor cetățenești și legale ale vânzătorului.

10. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea Cookies

10.1. Cumpărătorul este de acord, conform dispozițiilor art. 7, par. 2 din legea nr. 480/2004 Sb., privind anumite servicii ale societății informaționale și referitor la modificarea unor legi (legea privind anumite servicii ale societăților informaționale), cu modificările ulterioare, cu trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la adresa de e-mail sau pe numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de cumpărător în conformitate cu art. 13 din regulamentul GDPR, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul transmiterii de comunicări comerciale printr-un document special.

10.2. Vânzătorul își îndeplinește obligațiile legale referitor la posibila stocare a fișierelor de tip cookies pe dispozitivul cumpărătorului prin intermediul unui document special.

11. Livrarea

11.1.  Cumpărătorul poate fi contactat prin intermediul adresei de poștă electronică.

12. Prevederi finale

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de achiziție conține o parte internațională (străină), atunci părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă. Prin alegerea legii în temeiul tezei precedente, cumpărătorul care devine consumator nu este privat de protecția care i-a fost acordată prin dispozițiile ordinii juridice de la care nu există nicio abatere contractuală și care, în absența unei alegeri de drept, s-ar aplica într-un alt mod, conform dispozițiilor art. 6, alin. 1 din Regulamentul Parlamentului și Consiliului European (ES) nr. 593/2008 din data de 17. iulie 2008 referitor la dreptul de alegere pentru obligațiile contractuale (I).

12.2. În cazul în care o prevedere din termeni și condiții nu este validă, este ineficientă sau devine astfel, în locul dispozițiilor invalide va intra în vigoare o dispoziție al cărei sens se apropie cel mai mult de sensul acesteia. Prin nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu sunt atinse celelalte dispoziții.

12.3. Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.

12.4. Anexa la termeni și condiții constă într-un model de formular de retragere din contractul de achiziție.

12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare - Lion Sport s.r.o., adresa de poștă electronică info@lionsport.ro, telefon +40 31 630 8365.

În Olomouc, data 22. decembrie 2022

 

Formular de retragere din contractul de achiziție