Termeni și condiții

Ale societății comerciale Lion Sport s.r.o., cu sediul în Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, număr de identificare: 24759970, înscrisă în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Orășenesc Praga, secțiunea C, articolul 172037, pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online de la adresa de internet www.lionsport.cz

1. Dispoziții introductive

1.1. Termenii și condițiile prezente (mai departe doar „termeni și condiții“) ale societății Lion Sport s.r.o., cu sediul în Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, număr de identificare: 24759970, înscrisă în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Orășenesc Praga, secțiunea C, articolul 172037 (mai departe „vânzătorul“) reglementează în conformitate cu dispoziția § 1751, par. 1 din legea nr. 89/2012 Sb. din Codul Civil (mai departe „Codul Civil“) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractuale reieșite din sau referitoare la contractul de achiziție (mai departe „contract de achiziție“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (mai departe „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul de pe internet este operat de către vânzător pe pagina web localizată la adresa www.lionsport.cz (mai departe „pagina de internet“), prin intermediul interfeței paginii de internet (mai departe „interfața web a magazinului“).

1.2. Termenii și condițiile nu se referă la cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze produse de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, la comandarea produselor negociază din partea activității sale comerciale sau în cadrul exercitării profesiei sale independente.

1.3. Prevederile care se abat de la termenii și condițiile de față pot fi convenite într-un contract de achiziție. Condițiile stabilite în contractul de achiziție au prioritate față de dispozițiile condițiilor comerciale.

1.4. Prevederile termenilor și condițiilor reprezintă o parte integrantă și inseparabilă a contractului de achiziție. Contractul de achiziție, respectiv termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Termenii și condițiile pot fi modificate sau completate de către vânzător. Prin această dispoziție nu sunt afectate drepturile și obligațiile care apar în perioada valabilității versiunii anterioare a condițiilor comerciale.

2. Contul de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuate pe pagina web, acesta își poate accesa interfața proprie de utilizator. Din interfața de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (mai departe „cont de utilizator“). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate comanda produse și fără înregistrare, direct din interfața magazinului.

2.2. La înregistrarea pe pagina web și la comandarea produselor, cumpărătorul are obligația să indice toate datele în mod corect și real. Cumpărătorul este obligat să își actualizeze datele contului de utilizator la orice modificare a acestora. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de utilizator unor terțe persoane.


2.5. Vânzătorul poate șterge contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator pentru mai mult de 12 luni sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile stipulate în contractul de achiziție (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca accesul la contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, luând în considerare în special mentenanța echipamentelor de software și hardware ale vânzătorului, eventual lucrările de întreținere ale echipamentelor de software și hardware efectuate de către persoane terțe.

3. Încheierea contractului de achiziție

3.1. Prezentările tuturor produselor de pe interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie contracte de achiziție pentru aceste produse. Dispozițiile § 1732 par. 2 din Codul Civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv prețul fiecărui produs și cheltuielile pentru returnarea produselor în cazul în care aceste produse nu pot fi returnate prin mijloacele poștale comune. Prețurile produselor și ale serviciilor sunt afișate cu taxa pe valoare adăugată inclusă și cu toate comisioanele conexe. Prețurile produselor rămân valabile pe perioada afișării pe interfața web a magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia contracte de achiziții cu condiții negociate individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține și informații despre cheltuielile legate de ambalarea și livrarea produselor. Informațiile despre costurile legate de ambalarea și livrarea produselor sunt valabile doar în cazul livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda produse, cumpărătorul completează formularul din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

 • produsele comandate (cumpărătorul „introduce“ produsele comandate în coșul de cumpărături de pe interfața web a magazinului),
 • modul de achitare a prețului produselor comandate, informații despre modul solicitat de livrare a produselor comandate și
 • informații despre costurile de expediție ale produselor livrate (mai departe denumite cumulativ „comanda“).

3.5. Înaintea expedierii comenzii de către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și modifica datele introduse de către cumpărător, pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a observa și rectifica eventualele greșeli din datele introduse în comandă. Cumpărătorul expediază comanda către vânzător prin click pe butonul „Comandă fermă“. Datele trecute în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va transmite o confirmare cumpărătorului prin intermediul poștei electronice, la adresa de poștă electronică introdusă în contul de utilizator sau în comandă (mai departe „adresa electronică a cumpărătorului“).

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul referitor la caracterul comenzii (cantitatea produselor, valoarea prețului de vânzare, costurile estimate de expediție) să solicite o confirmare suplimentară a comenzii din partea cumpărătorului (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător își are originea în recepționarea comenzii (aceptarea acesteia), care este comunicată cumpărătorului de către vânzător la adresa de poștă electronică.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de achiziție. Cheltuielile generate de utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție (cheltuieli pentru conexiunea la internet, respectiv pentru apelurile telefonice) sunt suportate de către client, întrucât acestea nu se diferențiază de prețurile de bază.

4. Prețul produselor și condiții de plată

4.1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli asociate cu livrarea produselor pot fi achitate de către cumpărător în următoarele moduri:

 • în numerar la opțiunea de plată ramburs la locul indicat de cumpărător în comandă
 • plată fără numerar prin intermediul sistemului de plată PayU 

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite cumpărătorului și cheltuielile asociate cu ambalarea și livrarea produselor la valoarea specificată. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, costurile asociate livrării produselor sunt incluse în prețul total de achiziție.

4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător niciun avans sau alte plăți similare. Prin aceasta nu se aplică dispozițiile art. 4.6 din termeni și condiții referitor la obligativitatea achitării în avans a prețului de achiziție al produselor.

4.4. În cazul plății în numerar sau ramburs la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 7 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al produselor specificând simbolul variabil al facturii. În cazul plății fără numerar, obligația de plată a cumpărătorului este îndeplinită în momentul în care suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu răspunde solicitării suplimentare de confirmare, (art. 3.6), să solicite achitarea întregii sume înaintea expedierii produselor către cumpărător. În acest caz, nu se aplică dispoziția § 2119 art. 1 din Codul Civil.

4.7. Eventualele reduceri de prețuri oferite de către vânzător cumpărătorului nu pot fi cumulate între ele.

4.8. În cazul în care acest lucru este solicitat în cadrul relațiilor comerciale sau dacă este astfel prevăzut de legislația obligatorie, vânzătorul emite un document fiscal – factură cumpărătorului. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoare adăugată. Documentul fiscal – factura este emisă de către vânzător cumpărătorului după achitarea prețului produselor și o va trimite în formă electronică la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.

4.9. În conformitate cu legea referitoare la înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o chitanță. În același timp, acesta este obligat să înregistreze veniturile încasate la administratorul de taxe online fără întârziere, iar în cazul unor defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.

5. Retragerea din contractul de achiziție

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că, în conformitate cu dispozițiile art. 1837 din Codul Civil, nu se poate retrage, printre altele, din contractul de achiziție de produse care au fost modificate conform solicitărilor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, din contracte de achiziție de produse perisabile, precum și de produse care, în urma livrării, au fost amestecate în mod ireversibil cu alte produse, din contracte de achiziție a produselor în ambalaje sigilate, pe care utilizatorul le-a desigilat și nu mai pot fi returnate din motive de igienă și din contracte de achiziție pentru produse de redare video sau audio, respectiv programe software, dacă ambalajul original al acestora a fost desigilat.

5.2. Dacă nu este vorba despre unul din cazurile enumerate în art. 5.1 din termeni și condiții, respectiv despre un alt caz în care cumpărătorul nu poate renunța la contractul de achiziție, cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu dispozițiile art. 1829 par. 1 din Codul Civil să renunțe la contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la primirea produselor, respectiv, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor piese, această perioadă este valabilă de la data primirii ultimei livrări a bunurilor. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru retragerea din contractul de achiziție, cumpărătorul poate utiliza modelul de formular furnizat de vânzător, care este anexat la termenii și condiții. Printre altele, formularul de retragere de la contractul de achiziție poate fi trimis de cumpărător și la adresa sediului vânzătorului LION SPORT s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, Republica Cehă sau pe adresa de poștă electronică a vânzătorului info@lionsport.ro.

5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție conform art. 5.2 din termeni și condiții, contractul de achiziție se anulează complet. Produsele trebuie returnate vânzătorului în maxim paisprezece (14) zile de la anunțul de retragere din contractul de achiziție către vânzător. În cazul retragerii cumpărătorului din contractul de achiziție, cumpărătorul va suporta cheltuielile asociate cu returnarea produselor către vânzător, chiar și în cazul în care acestea nu pot fi returnate prin metodele poștale comune.

5.4. În cazul retragerii din contractul de achiziție conform art. 5.2 din termeni și condiții, vânzătorul va returna suma de bani încasată de la cumpărător în maxim (14) zile de la retragerea din contractul de achiziție în același mod în care vânzătorul a încasat suma de la cumpărător. Vânzătorul este îndreptățit să ramburseze suma achitată de cumpărător inclusiv în momentul returnării produselor de către cumpărător sau într-un alt mod, atât timp cât cumpărătorul este de acord și modul de rambursare nu va genera alte cheltuieli cumpărătorului. În cazul retragerii cumpărătorului din contractul de achiziție, vânzătorul nu este obligat să ramburseze cumpărătorului suma achitată înainte ca produsele să fie returnate sau de trimiterea dovezii expedierii produselor de către cumpărător.

5.5. Vânzătorul are dreptul să scadă valoarea oricăror daune aduse produsului din suma returnată cumpărătorului.

5.6. În cazul în care cumpărătorul are, în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul Civil, dreptul de a se retrage din contractul de achiziție, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în orice moment, până când produsele sunt preluate de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul va returna imediat prețul de achiziție cumpărătorului, fără numerar, în contul specificat de cumpărător.

5.7. În cazul în care cumpărătorul a primit un cadou împreună cu produsele comandate, contractul apărut astfel între vânzător și cumpărător este condiționat de faptul că, în cazul retragerii cumpărătorului din contractul de cumpărare, contractul pentru primirea cadoului nu mai este valabil, cumpărătorul fiind obligat să returneze vânzătorului și cadoul primit împreună cu produsele returnate.

6. Transportul și livrarea produselor

6.1. În cazul în care modul de transport este contractat în baza unei cereri speciale a cumpărătorului, acesta din urmă preia riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în baza contractului de achiziție, să livreze produsele la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare.

6.3. În cazul în care, din motive invocate de cumpărător, este necesar ca produsele să se livreze în mod repetat sau într-un mod diferit față de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să achite costurile asociate cu livrarea repetată a produselor, respectiv costurile asociate unei alte metode de livrare.

6.4. La momentul primirii produselor de la transportator, cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului produselor și, în cazul găsirii oricăror defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică o pătrundere neautorizată în colet, cumpărătorul nu trebuie să accepte coletul de la transportator. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defectele produselor și alte drepturi ale cumpărătorului care decurg din reglementările general obligatorii.

6.5. Vânzătorul poate emite specificații speciale privind transportul, generând astfel alte drepturi și obligații ale părților în cadrul transportului de produse.

7. Drepturi legate de executarea defectuoasă a contractului

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractuale referitor la drepturile legate de executarea defectuoasă a contractului sunt reglementate de legislația relevantă general obligatorie (în special prin dispozițiile de la § 1914 până la 1925, de la art § 2099 și până la art  2117, respectiv de la art 2161 până la art 2174 din Codul Civil și Legea Nr. 634/1992 Sb., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru lipsa de defecte a produselor la preluarea acestora. La preluarea produselor de către cumpărător, vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului în special pentru următoarele:

 • produsele au caracteristicile negociate de către părți și, în absența unei negocieri, au caracteristicile descrise de către vânzător sau producător sau la care cumpărătorul se aștepta, ținând seama de natura produselor și de publicitatea efectuată pentru acestea;
 • produsele sunt adecvate scopului declarat de vânzător sau scopului pentru care produsele de acest tip sunt utilizate în mod normal;
 • mărfurile corespund calității, execuției eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau modelul a fost determinat pe baza eșantionului sau modelului convenit;
 • produsele sunt în cantitatea, mărimea sau greutatea necesare și
 • produsele corespund cerințelor legale.

7.3. În cazul în care defectul apare în decurs de șase luni de la preluare, se consideră că produsul avea defectul la preluare.

7.4. Obligațiile vânzătorului ce reies din executarea defectuoasă sunt valabile pentru aceeași perioadă de timp ca și obligațiile producătorului reieșite din executarea defectuoasă. În caz contrar, cumpărătorul are dreptul de a-și exercita dreptul din defectul produsului, care apare la produse pe o perioadă de douăzeci și patru de luni de la preluare. Dacă pe produsul vândut, pe ambalajul acestuia, în instrucțiunile regăsite în ambalajul produselor sau în reclamă este specificată perioada folosirii produsului în conformitate cu alte prevederi legale, se consideră valabile reglementările legate de garanția calității. Prin garanția calității, vânzătorul se obligă ca produsele să fie adecvate pentru utilizare în scopul obișnuit pe o anumită perioadă de timp sau că acestea își vor păstra caracteristicile. În cazul în care cumpărătorul s-a plâns pe bună dreptate de un defect al produselor, nu există un termen limită pentru exercitarea drepturilor de executare defectuoasă sau o perioadă de garanție pentru perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile defecte.

7.5. Dispozițiile prevăzute de art. 7.4 din termeni și condiții nu se aplică în cazul produselor vândute la preț redus din motivul defectului, pentru produsele la care s-a negociat un preț mai mic, pentru uzura produselor cauzată de folosirea acestora, în cazul defectelor apărute la produsele uzate ce corespund măsurii utilizării sau uzării, pe care produsele o aveau la preluarea de către cumpărător sau dacă acest fapt reiese din tipul produselor. Dreptul din executarea defectuoasă a contractului în ce-l privește pe cumpărător nu se aplică în cazul în care cumpărătorul luase la cunoștință despre defecte înainte de preluarea produselor sau în cazul în care cumpărătorul însuși a cauzat defectul.

7.6. Drepturile reieșite din răspunderea pentru defectele bunurilor se aplică vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care confirmarea emisă vânzătorului referitor la amploarea drepturilor reieșite din răspunderea pentru defecte (în sensul dispozițiilor § 2166 din Codul Civil) prevede o altă persoană pentru efectuarea eventualelor reparații, care este mai aproape sau la locația cumpărătorului, cumpărătorul își va exercita dreptul la reparații la persoana destinată efectuării reparației. Cu excepția cazurilor când o altă persoană este desemnată pentru efectuarea reparațiilor conform frazei anterioare, vânzătorul este obligat să primească reclamația în orice punct de lucru în care este posibilă primirea reclamațiilor, referitor la gama produselor comercializate sau a serviciilor prestate, eventual și la sediu sau în locul desfășurării activității. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare scrisă cumpărătorului cum că acesta din urmă și-a exercitat dreptul, care este obiectul reclamației și ce mod solicită cumpărătorul pentru soluționarea reclamației; mai departe, acesta va indica data și modul de soluționare al reclamației, inclusiv confirmarea efectuării reparației și durata de timp a acesteia, eventual o motivație scrisă a respingerii reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de către vânzător pentru efectuarea reparației.

7.7. Drepturile reieșite din răspunderea pentru execuția defectuoasă a contractului pot fi exercitate de către cumpărător la adresa magazinelor sale, în care este posibilă primirea reclamațiilor referitor la gama de mărfuri comercializate, eventual și prin intermediul poștei electronice a vânzătorului, info@lionsport.ro.

7.8. Cumpărătorul îl informează pe vânzător care este dreptul pe care l-a ales la reclamarea defectului sau imediat după reclamarea defectului. Cumpărătorul nu-și poate schimba opțiunea fără acceptul vânzătorului; aceasta nu se aplică în cazul în care cumpărătorul va solicita vânzătorului să remedieze aspecte care nu pot fi remediate.

7.9. În cazul în care produsele nu au caracteristicile stabilite în art. 7.2 din termeni și condiții, cumpărătorul poate solicita și livrarea unor produse noi, fără defecte, dacă acest lucru nu este exagerat raportat la caracterul defectului, însă, dacă defectul se referă la o parte a produsului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea acelei părți; dacă acest lucru nu este posibil, se poate retrage din contract. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, în special în cazul în care defectul poate fi remediat fără întârziere, cumpărătorul are dreptul la remedierea defectului fără plată. Cumpărătorul are dreptul la livrarea unor produse noi sau la înlocuirea părții componente defecte și în cazul unui defect care poate fi remediat, atâta timp cât nu poate utiliza produsele în mod normal din cauza apariției repetate a defectului în urma remedierii sau în cazul în care produsul are mai multe defecte. În acest caz, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a obține un produs nou, fără defecte sau de a schimba partea componentă defectă, acesta poate solicita o reducere corespunzătoare. Cumpărătorul are dreptul de a obține o reducere corespunzătoare și în cazul în care vânzătorul nu îi poate livra un produs nou fără defecte, nu îi poate schimba piesa componentă sau nu o poate repara, la fel și în cazul în care vânzătorul nu aranjează ca reparația să fie efectuată într-o perioadă rezonabilă de timp sau remedierea îl pune într-o situație dificilă.

7.10. Oricine are dreptul în temeiul art. 1923 din Codul civil are, de asemenea, dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, în cazul în care nu își exercită dreptul la despăgubiri în termen de o lună de la expirarea termenului în care trebuie reclamat defectul, instanța nu va admite dreptul în cazul în care vânzătorul obiectează că dreptul la despăgubiri nu a fost exercitat la timp. Conform informațiilor de la Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului, este necesar ca aceste informații să fie incluse, fapt precizat în dispozițiile art. 1924 din Codul civil.

7.11. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea Vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin Procedura de Reclamații a Vânzătorului.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului integral de achiziție a bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu are obligații de niciun fel față de cumpărător conform codului de conduită în sensul dispozițiilor § 1826, par. 1, lit. e) din Codul Civil.

8.3. Vânzătorul asigură tratarea plângerilor consumatorilor prin intermediul adresei de poștă electronică info@lionsport.ro. Vânzătorul trimite confirmarea soluționării reclamației cumpărătorului la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.

8.4. Pentru soluționarea extrajudiciară a contestațiilor reieșite din contractul de cumpărare este responsabilă Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Nr. Înreg. Reg. Com: 000 20 869, adresă internet: https://adr.coi.cz/cs​. Pentru soluționarea contestațiilor dintre vânzătorul și cumpărătorul din contractul de cumpărare poate fi utilizată platforma pentru soluționarea contestațiilor online de la adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Centrul European al Consumatorilor - Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresă internet: www.evropskyspotrebitel.cz reprezintă locul de contact conform Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European (EU) nr. 524/2013, din data de 21. Mai 2013, pentru soluționarea contestațiilor consumatorilor online, respectiv modificările regulamentului (ES) nr. 2006/2004 și ale directivei 2009/22/ES (regulamentul privind soluționarea online a litigiilor privind consumatorii).

8.6. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunurile pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială se efectuează în cadrul competenței sale de către instituția corespunzătoare. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de către Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspectoratul Ceh pentru Comerț supraveghează într-un mod limitat, printre altele, respectarea prevederilor legii nr. 634/1992 Sb., cu modificările ulterioare, privind protecția consumatorului.

8.7. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul § 1765 alin. 2 din Codul civil.

8.8. Cumpărătorul nu poate utiliza magazinul online sau conținutul acestuia (de exemplu, imagini ale produselor afișate pe acesta, mărci comerciale și alte componente):

 • în scopuri comerciale;
 • în scopul revânzării, inclusiv exploatarea sau reutilizarea sistematică a oricărui conținut sau a unei părți a magazinului online (de ex. articole, liste, descrieri, prețuri);
 • pentru descărcare (cu excepția cache) sau pentru a aduce modificări magazinului online sau oricărei părți a acestuia sau
 • pentru orice alte scopuri ilegale.

8.9. Cumpărătorul recunoaște că software-ul și alte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului (inclusiv fotografii ale produselor disponibile) sunt protejate prin drepturi de autor. Cumpărătorul se angajează să nu se implice în nicio activitate care ar putea permite acestuia sau unei terțe părți să interfereze în mod ilegal cu utilizarea necorespunzătoare a software-ului sau a altor componente care formează interfața web a magazinului.

8.10. Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care ar putea avea un impact negativ asupra funcționării magazinului online atunci când utilizează interfața web a magazinului. Interfața web a magazinului online poate fi utilizată numai în măsura în care nu este în detrimentul celorlalți clienți ai vânzătorului și care este în conformitate cu scopul său.

8.11. Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu este responsabil pentru erorile care apar ca urmare a interferenței terților cu site-ul web sau ca urmare a utilizării site-ului în dezacord cu modul de utilizare prevăzut.

8.12. Cumpărătorul nu poate folosi interfața web, pagina web sau magazinul online în mod abuziv prin introducerea intenționată de viruși, cai troieni, viermi, bombe logice sau alt material dăunător din punct de vedere tehnologic. Accesul neautorizat la magazinul online, la serverul pe care este stocat magazinul online sau la orice server, respectiv la un computer conectat la o bază de date a magazinului online este interzis. Cumpărătorul se angajează, de asemenea, să nu atace magazinul online prin intermediul atacurilor de tip denial-of-Service sau prin distribuirea atacurilor de tip denial-of-Service.

8.13. Prin încălcarea acestor prevederi, cumpărătorul comite un delict. În acest caz, vânzătorul va raporta un astfel de comportament autorității competente responsabile pentru aplicarea legii și va coopera cu aceasta prin comunicarea identității acestei persoane, cu încetarea imediată a dreptului cumpărătorului de a folosi magazinul online.

8.14. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru orice pierderi sau daune cauzate de distribuirea atacurilor de tip denial-of-Service, viruși sau alte materiale tehnologice dăunătoare, care pot infecta computerele, programele de software, datele sau alte lucruri deținute de cumpărător din cauza utilizării magazinului web sau a descărcării oricărui material publicat pe acesta sau pe orice pagină web legată de acesta.

8.15. Cumpărătorul ia la cunoștință că vânzătorul determină gradul de satisfacție al clienților referitor la achiziții prin intermediul chestionarelor trimise prin e-mail în cadrul programului Testat de clienți, în care este implicat vânzătorul. Aceste chestionare de e-mail sunt trimise de fiecare dată când cumpărătorul face achiziții de la vânzător, în cazul în care, în sensul § 7, alin. 3 din Legea nr. 480/2004 Sb., referitoare la serviciile societății informaționale, cu modificările ulterioare, cumpărătorul nu refuză să primească informări comerciale sau nu își retrage consimțământul dat. Pentru trimiterea chestionarelor, evaluarea feedback-ului și a analizelor poziției de piață, vânzătorul utilizează operatorul portalului Heureka.cz; în acest scop, vânzătorul îi poate transmite acestuia informații despre produsele achiziționate și adresa e e-mail a cumpărătorului.

9. Protecția datelor personale

9.1. Vânzătorul își indeplinește prin intermediul unui document separat obligația de informare a cumpărătorului referitor la articolul 13 din Regulamentul Parlamentului European și a Directivei 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice referitor la procesarea datelor personale și pentru circulația liberă a acestor date, respectiv anularea directivei 95/46/ES (regulamentul general pentru protecția datelor personale) (mai departe „RGPD“) în legătură cu procesarea datelor personale ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de achiziție, în scopuri de negociere a contractului de achiziție și în scopul îndeplinirii obligațiilor cetățenești și legale ale vânzătorului.

10. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea Cookies

10.1. Cumpărătorul este de acord cu primirea informațiilor legate de produsele, serviciile sau activitățile comerciale ale vânzătorului pe adresa de poștă electronică și cu trimiterea informărilor comerciale de către vânzător pe adresa de poștă electronică a cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din RGPD referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii comunicărilor comerciale printr-un document special.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea fișierelor de tip cookies pe computerul său. În cazul în care achiziția pe site-ul web poate fi făcută și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de achiziție sunt îndeplinite și fără stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară.

11. Livrarea

11.1.  Cumpărătorul poate fi contactat prin intermediul adresei de poștă electronică.

12. Prevederi finale

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de achiziție conține o parte internațională (străină), atunci părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă. Prin alegerea legii în temeiul tezei precedente, cumpărătorul care devine consumator nu este privat de protecția care i-a fost acordată prin dispozițiile ordinii juridice de la care nu există nicio abatere contractuală și care, în absența unei alegeri de drept, s-ar aplica într-un alt mod, conform dispozițiilor art. 6, alin. 1 din Regulamentul Parlamentului și Consiliului European (ES) nr. 593/2008 din data de 17. iulie 2008 referitor la dreptul de alegere pentru obligațiile contractuale (I).

12.2. În cazul în care o prevedere din termeni și condiții nu este validă, este ineficientă sau devine astfel, în locul dispozițiilor invalide va intra în vigoare o dispoziție al cărei sens se apropie cel mai mult de sensul acesteia. Prin nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu sunt atinse celelalte dispoziții.

12.3. Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.

12.4. Anexa la termeni și condiții constă într-un model de formular de retragere din contractul de achiziție.

12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare - Lion Sport s.r.o., adresa de poștă electronică info@lionsport.ro, telefon +40 31 630 8365.

În Olomouc, data 25. iulie 2019

 

Formular de retragere din contractul de achiziție